Privacy verklaring Praktijk Ergotherapie Riphagen


Praktijk ergotherapie Riphagen is verantwoordelijk voor zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy verklaring informeren wij u hoe en waarom persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die door u worden gegeven of waarvan in een verwijzing duidelijk is dat ze aan ons verstrekt zijn om te verwerken. Zonder verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens van patiënten kunnen wij geen goede zorg verlenen en ontbreken er gegevens voor de bedrijfsvoering.  Het gaat om de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens waaronder NAW gegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer,
  e-mailadres
 • Bijzondere gegevens zoals uw gezondheid
 • Naam van uw zorgverzekeraar
 • Namen van uw andere zorgverleners
 • Datum en tijdstip van ergotherapie afspraken
 • Declaratiegegevens

De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het behandelen en verlenen van zorg aan cliënten en het verlenen van diensten
 • Het bijhouden van het ergotherapeutisch dossier
 • Het inplannen van afspraken

Wij respecteren het recht van inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan de verwijzer/huisarts in het kader van uw behandeling. Het delen van gegevens met andere hulpverleners op het gebied van zorg en welzijn, leveranciers en gemeente/WMO is noodzakelijk bij de aanvraag van bv hulpmiddelen of voorzieningen. Het delen van persoonsgegevens met uw zorgverzekeraar vindt plaats i.v.m. de te declareren zorg.

Marketing op basis van persoonsgegevens vindt in onze praktijk niet plaats.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en eisen dat ook van anderen waar wij mee samenwerken. De laptop is met vingersensor en wachtwoord beveiligd. De mobiele telefoon is beveiligd met vingersensor en een code. Beiden zijn voorzien van een antivirusscanner en worden niet onbeheerd achtergelaten. Uw (persoons)gegevens zijn tijdens digitale mail-verzending versleuteld en de verbinding is beveiligd door Zorgmail. De leverancier van de door ons gebruikte praktijksoftware (ZorgAdmin van Prosoftware) voldoet aan de NEN7510 norm.  

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Bewaartermijn

Het ergotherapeutisch dossier wordt conform wetgeving 15 jaar bewaard. Wij doen dit middels een (digitaal) archief.  Declaraties en facturen worden voor de fiscus 7 jaar bewaard.

Heeft u vragen over het privacy beleid dan kunt u altijd contact opnemen.

Januari 2021
Swanet Riphagen, ergotherapeut en praktijkhouder
Praktijk Ergotherapie Riphagen
Schoolplein 1 7231 GN Warnsveld