Fietsen

Verwijzing


Een verwijzing van huisarts, specialist of bedrijfsarts is voor zorgverzekeraars niet nodig maar u mag deze natuurlijk altijd aan uw (huis)arts vragen.
Uitzondering hier op is de COVID 19 herstelzorg, hiervoor is wèl een verwijzing nodig.

Download verwijsformulier hier

Als u zonder verwijzing komt, vindt eerst een screening plaats. Dit is een kort gesprek waarin duidelijk moet worden of ergotherapie voor u geschikt is en tevens of aanvullende informatie van de huisarts nodig is.

Voor verwijzers

Verwijzers kunnen als volgt contact opnemen

  • 06 44 15 13 09
  • Aanwezig op: maandag (middag), dinsdag, donderdag en vrijdag
  • Aanvraag via Zorgdomein
  • Edifact bericht via 500049785@lms.lifeline.nl
  • Zorgmail bericht via sm.riphagen@zorgmail.nl